TVA-järjestelmä, perusopetus

Tiistai 21.8.2018 klo 8.19 - K.V.

Perusopetuksen tehtävänvaativuuden arviointijärjestelmää päivitettiin kesän alussa.

OPETUSALAN VAATIVUUDEN ARVIOINTI SEKÄ HENKILÄKOHTAINEN LISÄ SYKSYSTÄ 2018 ALKAEN                    

Työn vaativuuden arviointi

TVA:n määrittelyssä verrataan koulun sisällä tehtävien vaativuutta. Edellisestä seuraa, että koulujen välisiä TVA-korvauksia ei voi, eikä ole hedelmällistä vertailla.

TVAn keskeiset seikat, rehtori ottaa huomioon korostuneesti lihavoidut kohdat

- Tva-lisää maksetaan niin kauan kuin tehtävä on perustehtävää vaativampi, kuitenkin enintään 31.7. saakka, jonka jälkeen suoritetaan uudet arvioinnit

- TVA –korvauksen minimisummaa ei ole koulutuspalveluissa määritelty

- Jos vaativuustekijä poistuu kesken lukuvuoden, jaetaan vapautuva lisä uudelleen

Tva-lisää ei makseta samasta tehtävästä, joka on muun korvauksen piirissä (esim. OVTES osio B 18 § mukaan)

-Tva-järjestelmä ja sovellettavat tekijät ja kriteerit käydään läpi kaikkien opettajien kanssa (opettajankokous tms. palaveri)

- Rehtori tekee yhteenvedon tva-keskusteluista ja esittelee sen opettajakunnalle

- Rehtori tekee esitykset tehtävistä, joista tva-lisää maksetaan (tehtävä/henkilö + lisän suuruus + perustelut, joista selviää vaativuustekijä)

- Tehtävät/henkilöt, joille tva-lisää maksetaan, tulee saattaa perusteluineen koko opettajakunnan tietoon

- Jos koulusta lähtee pois opettaja, jolla on henkilökohtaista lisää, tämän osuuden voi kohdistaa jollekin muulle opettajalle

Koulunjohtajien lisät menevät automaattisesti palkkaan.

TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKKAUKSEN VAATIVUUSTEKIJÄT:

Koulunjohtajan tehtävät

PPR

Peruspalkan korotus

1.5.2018 (+1,17 %)

1-2 

296,69 €

300,16 €

459,47 €

464,85 €

4-5 

622,24 €

629,52 €

6-7 

785,02 €

794,20 €

8

866,40 €

876,54 €

9-12 

947,86 €

958,95 €

13

1029,17 €

1041,21 €

Apulaisjohtajan tehtävät

 

PRP

Peruspalkan korotus

                     1.5.2018                  

Peruspalkan korotus 7-9, 1-9,

ja lukion kanssa      1.5.2018

Peruspalkan korotus lukiossa       1.5.2018

8-9

60,01

60,71

177,81

179,89

 

 

10-15

142,24

143,90

237,82

240,60

352,18

356,30

16

237,83

240,61

432,68

437,74

490,24

495,98

                  

Opettajien TVA-kriteerit

Muistutukseksi: Koulukohtaisesti: mikä tehtävä/ mitkä tehtävät on/ ovat tässä koulussa vaativimpia?

Koko lukuvuoden kestävänä tehtävänä

  • yhteisopettajuus eli tiimiopettajuus eli samanaikaisopettajuus
  • haasteellinen opetusryhmä, mm.

- oppilasaines

- ryhmän koko

- koulussa aloittava uusi ryhmä,

 -> joista seuraa normaalia enemmän yhteistyötahoja ja yhteistyötä

  • erityinen koko koulun hyväksi tehtävä työ, jota ei pystytä korvaamaan muulla tavoin
  • vieraskielinen opetus, esimerkiksi

- Kanervala

- Lyseon peruskoulu

Erityisopettajien tehtäväkohtaiset palkat (yli kuukauden kestävissä palvelussuhteissa)

 

 

 

1.7.2014

1.7.2015
(0,4 %)

1.1.2016
(0,4%)

1.5.2018
(1,17 %)

40304012

2870,84 €

2887,49 €

2899,04 €

2910,64€

2944,69 €

40304013

2688,81 €

2704,41 €

2715,23 €

2726,09 €

2757,99 €

40304014

2725,21 €

2741,02 €

2751,98 €

2762,99 €

2795,32 €

40304015

2627,20 €

2662,55 €

2673,20 €

2683,89 €

2715,29 €

Avainsanat: TVA, Joensuu