Kevät 2021

Share |

Perjantai 7.5.2021 klo 10.25


Pääluottamusmiesterveisiä                                                        6.5.2021

 Järjestelyeräneuvottelut

- huhti- heinäkuun palkkasumma (0,8% palkkasummasta, noin 20 000 €/kk) maksetaan kertaeränä toukokuun palkan mukana

-  summa 134 €, jos olet tehnyt 30.8.-1.5. välisenä aikana 96- 100% virkasi työajasta

- pienemmällä työaikaprosentilla summa on 100 €, 60 € tai 30 €

- muutoin neuvotteluasiakirjat vielä allekirjoittamatta

- tiedotusvelvoite on työnantajalla

 Palkka

-  1.4.2021 palkankorotus 0,72%

-  Samalla siirrettiin peruskoulun opettajilla 8. vuoden vuosisidonnaisesta lisästä 1% tehtäväkohtaiseen palkkaan

-  Seuraa palkkakuittiasi!

 

 Jos sairastut kesällä

 

Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä, jossa on kesäkeskeytys eikä opettajille kuulu vuosilomaoikeutta. Koska näillä opettajaryhmillä ei ole vuosilomanlain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi.

-  Opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun/oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä (OVTES, Osio A, 38 § 1 mom., soveltamisohje).

-   Lisäksi opettajat voivat itse hakea Kelan sairauspäivärahan  itselleen lääkärintodistuksen perusteella, jos sairausaika ajoittuu laskennallisen vuosiloman ajalle (16.6. alkaen).

-   Pyydä lääkäriä merkitsemään todistukseen sana ”työkyvytön”, mutta älä hae virkavapaata/ sairauslomaa.

 Oikeus opintovapaaseen

-Työntekijöiden oikeudesta opintovapaaseen ilmenee ajoittain virheellisiä käsityksiä. Opintovapaa oikeus perustuu lakiin ja asetukseen opintovapaasta. Siihen on subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä.

- Opetusvelvollisuustyöajassa työskentelevien ei tarvitse anoa opintovapaata kesäkeskeytyksen ajaksi