JÄRJESTELYERÄ OVTES 1.1.2019

Share |

Perjantai 11.1.2019 klo 12:02


Virkaehtosopimuksen mukainen 1.1.2019 lukien jaettava paikallinen järjestelyerä, joka on 0,90 % kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta jaetaan Joensuussa seuraavasti:

Perusopetus:

- 1. luokan luokanopettajalle ja 7. luokan luokanohjaajalle 150€/ kk

- yksi huojennustunti lisää koulunjohtajille

- lisäksi korjataan  rehtoreiden ja koulunjohtajien tehtävänvaativuuden mukaisest tehtäväkohtaiset palkat

- loppuosa kohdennetaan vakiintuneiden perusteiden mukaisesti tva-lisiin.

 Lukiot, konservatorio, kansalaisopisto:

- 1300 euroa lukioiden tva-lisiin

-  55,80 euroa kansalaisopiston tva-lisiin

- 45 euroa konservatorion tva-lisiin.

Opettajien järjestelyerät tulevat maksuun 1.8.2019 lukien.

Opettajien järjestelyerät tulevat maksuun 1.8.2019 lukien. Sovittiin, että opettajille maksetaan kertakorvaus järjestelyerän siirtymisestä. 

Kertakorvaus maksetaan kaikille niille peruskoulun, lukioiden, konservatorion ja kansalaisopiston opettajille, joiden palvelussuhde on yhdenjaksoinen ja joka alkoi viimeistään elokuussa 2018 ja päättyy aikaisintaan toukokuussa 2019.