Suomen Luokanopettajien kannanotto Lapset puheeksi - keskusteluihin

08.05.2019

7.5.2019

Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi huolestuttaa laajalti. Yhtenä ratkaisuna perheiden auttamiseen ollaan ottamassa käyttöön ja on jo joissain kunnissa otettu, Suomen mielenterveysseuran Lapset puheeksi -menetelmä. Kyseinen menetelmä on varmastikin yksi vaihtoehto perheiden ja heidän lastensa tukemiseksi, mutta on vakavasti pohdittava, kenen tehtäväkenttään keskustelujen järjestäminen ja toteuttaminen kuuluu.

Suomen Luokanopettajat ry on sitä mieltä, että Lapset puheeksi -keskustelut eivät kuulu opettajan tehtäviin. Opettajien työn määrä on jo nykyisellään paisunut liian kuormittavaksi, eikä uutta tehtävää voida lisätä ottamatta ensin jotain muuta pois.

Menetelmänä byrokraattinen, lomakkeen pohjalta etenevä keskustelu ei tuo luontaista vuorovaikutusta oppilaiden huoltajien kanssa. Sen sijaan se pikemminkin etäännyttää kuin lähentää kodin ja koulun suhdetta. Menetelmä soveltuu paremmin koulun sosiaalityön alueeseen.

Suomessa on puhuttu byrokratianpurkutalkoista. Kuitenkin kouluun tuodaan koko ajan uusia lomakkeita opettajien täytettäväksi. Jos opettaja huomaa, että lapsella on ongelmia, hän puuttuu ongelmiin ilman kankeaa ohjausrakennelmaakin. Nykyisessä, hyväksi havaitussa järjestelmässä yhteistyötä tapahtuu aina, kun tarvetta ilmenee, ei tiettyjen määräaikojen välein ja tietyn järjestelmän ohjaamana.

Opetuksen järjestäjä ei voi velvoittaa käymään keskusteluja huoltajien kanssa enempää, kuin mitä tähän on työaikaa varattu. On myös huomioitava, että koululla on oikeus kerätä vain opetuksen järjestämisessä tarvittavia tietoja oppilaasta. Perheiden yksityisasiat eivät näihin tietoihin kuulu.

30.09.2023OAJ Joensuun syyskokous ma 30.10.2023
22.05.2023Tietopaketti kevään loppuun ja syyslukukauden alkuun!
09.08.2022Kaikilla sopimusaloilla voimassa oleva sopimus!
18.08.2020NUORET OPETTAJAT
05.06.2020OVTES 2020-2022 muutokset
03.04.2020JUKO TIEDOTTAA
20.03.2020Eduskunta hyväksyi valmiuslain ? Miten koronaepidemia vaikuttaa työelämään?
26.09.2019Joensuun kaupunki aloittaa yt-neuvottelut
28.05.2019KESÄ!
08.05.2019Suomen Luokanopettajien kannanotto Lapset puheeksi - keskusteluihin

Siirry arkistoon »