VESO ja KIKY 2018-2019

Share |

Perjantai 11.5.2018 klo 8:40


Opettajatyöpäivien (OVTES, Osio B, 14§) ja OVTES:n sopimusmuutosten soveltaminen

Opettajatyöpäivät (OVTES, Osio B, 14 §) lukuvuonna 2018 - 2019

Käytössä on yhteensä kolme (3).

Kaksi opettajatyöpäivää sijoitetaan välittömästi ennen oppilaiden lukuvuoden aloitusta. Näitä ei voi korvata muulla tavoin. Koulun muuttoon / rakennushankkeeseen liittyen rehtorilla on mahdollisuus anoa toisen päivän siirtoa koulutusjohtajalta.

Yhden opettajatyöpäivän käytön ratkaisee rehtori opettajakuntaa kuultuaan. Tämä päivä koskee kaikkia koulun opettajia. Opettajatyöpäivä pidetään yhtenä lauantaina tai kahtena yhteensä kuusi tuntia kestävänä tilaisuutena. Lähtökohtana päivän teeman valinnassa on koulutuspalvelujen painopisteet tai koulun rakennushanke. Nämä tilaisuudet eivät saa lyhentää oppilastyöpäiviä.

OVTES:n sopimusmuutosten soveltaminen Joensuussa työajan pidentämisen osalta

Rehtori suunnittelee ja päättää opettajakuntaa kuultuaan sekä seuraa toteutumisen. Seurantaa ei raportoida.

Lukuvuosi 2018 – 2019

A)     Oppilaspäivinä pidettävät tilaisuudet (12h) pidetään vähintään kahden tunnin kokonaisuuksina, esimerkiksi neljänä kolmen (3) tunnin kokonaisuutena. Nämä eivät saa lyhentää oppilastyöpäivää. Lähtökohtaisesti ei käytetä lauantaityöpäivää. Tilaisuudet suunnataan koulun kehittämiseen, esimerkiksi koulutuspalvelujen painopisteiden ja opetussuunnitelman toimeenpanoon.

B)      Yhteissuunnittelutyöajan lisäys (12h) käytetään koulukohtaisesti lukuvuoden aikana. Yhteissuunnitteluaikaa on siis käytössä 114h + 12h = 126 h. Suunnitelmien määrällistä ja sisällöllistä toteutumista arvioidaan lukuvuoden aikana.

Muuta

Sijaisia voi edelleen palkata budjetin puitteissa.

 

Joensuu 26.4.2017

 

Sari Lempiäinen                                                       Olli Kauppinen

Henkilöstöjohtaja                                                   Koulutusjohtaja