SYKSY 2022: OVTES, palkkaus, lääkinnälliset hoidot jne.

Share |

Perjantai 19.8.2022 klo 11:40


Tervehdys!

OVTES:in muutkoset vuosille 2022-2025 on luettavissa KT:n sivuilta osoitteesta

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/8/ovtes-2022-2025. Samasta osoitteesta löytyvät myös uudet palkkataulukot.

1. PALKKA

-  Muista tarkastaa palkkakuittisi joka kuukausi. Ylitunnit ja TVA-korvaukset tulevat maksuun lokakuussa. Elokuun palkassa näkyvät maksetut palkankorotukset kesä- ja heinakuun ylitunneista ja muista lisistä.

- Erityisopettajille on neuvoteltu edellisen pääluottamusmiehen aikaan korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Kuluvan vuoden keväällä kävi ilmi, että Joensuussa maksetaan ainakin kolmensuuruisia palkkoja samankin hinnoittelutunnuksen alla työskenteleville erityisopettajille. Asia perataan syksyn aikana. Tiedotamme asiasta.

- Perusopetuksen opinto-ohjaajien palkka on myös korkeampi kuin palkkataulukon mukainen palkka. Nämä palkat pyritään saamaan näkyville Intraan, että kaikki ovat palkoista tietoisia.

2. LÄÄKEHOITO JA OPETUS

Jälleen on herännyt kysymyksiä, että pitääkö opettajan pistää insuliinia tai antaa epilepsia lääkkeitä. Siun Sote on jopa vaatinut opettajaa ottamaan vastuuta lapsen lääkehoidosta.

Työnantaja ei voi määrätä opettajaa lapsen lääkehoidon toteuttajaksi. Lääkehoidon antaminen ei kuulu opettajan työtehtäviin eikä siksi myöskään opettajan koulutukseen. Opettaja on vastuussa koko luokasta ja opettajan tehtävänä on antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilailleen.

Jos opettaja syystä tai toisesta itse haluaa osallistua oppilaan lääkehoitoon, hän voi osallistua siihen omalla suostumuksellaan. Tällöin hänen on saatava perehdytys ja lisäkoulutus lääkehoitoon etukäteen. Opettajalla on tällöin velvollisuus vastata lääkehoidosta oppilaskohtaisen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Opettaja on vastuussa antamastaan lääkehoidosta. Potilasvahinkovakuutus koskee vain kouluterveydenhuollon ammattihenkilöitä.

3. VIRKAVAPAAT ENNEN LYHYTAIKAISTA LOMAA

Joensuussa on sovittu, että alle kahden viikon mittainen virkavapaa ennen lyhytaikaista lomaa (syys-, joulu- tai hiihtoloma) ei vie loma-ajan palkkaa. Jos suunnittelet pidempää virkavapaata loman yhteyteen, se kannattaa ajoittaa lyhyen loman jälkeen.

Mikäli herää kysyttävää näistä tai muista sopimusasioista, niin ota yhteyttä.

kirsi.vuori@joensuu.fi tai puh. 0500 577 816

Terveisin Kirsi