Pääluottamusmies vaihtui

Share |

Keskiviikko 14.2.2018 klo 10:13 - KV


 

Eduskunta päätti, että myös julkisen alan ammatillisia eläkeikiä nostetaan seuraavin reunaehdoin:

-laki voimaan 1.1.2017

-eläkeikiä nostetaan kolme (3) kk vuodessa 1.1.2018 alkaen, tuolloin esim. vuonna 2019 eläkkeelle jäävän 60 vuotiaan opettajan eläkeikä onkin 60 v 6 kk

-ammatillinen eläkeikä nousee maksimissaan kaksi (2) vuotta

 

MIKSI JÄIMME ULKOPUOLELLE?

Neuvotteluissa ei saavutettu keskeisiä OAJ:n, JUKOn ja Akavan tavoitteita, mm. korotettua karttumaa työuran loppupäähän. Esitys ei kannusta jatkamaan työuralla, koska taloudelliset kannustimet puuttuvat. Pelkkä eläkeiän nostaminen ei pidennä työssäoloaikaa automaattisesti.

Eläkeratkaisu ei myöskään huomioi koulutettua, naisvaltaista, melko matalapalkkaista jäsenkuntaamme riittävästi. Teollisuusalojen ammattimies voi aloittaa uransa jo alle 20-vuotiaana, kun taas opettaja pääsee työelämään vasta 25–26-vuotiaana. Jos molempien eläkeikä on sama, voi koko työuran ansiokertymä olla toistakymmentä prosenttia opettajan tappioksi.

MITÄ NYT SAADAAN?

1. Uusi eläkeikä Nykyinen yleinen vanhuuseläkeikä on 63–68 vuotta. Vuodesta 2017 lähtien eläköitymisikä nousee 65 ikävuoteen vaiheittain 3 kk /ikäluokka vuoteen 2025 mennessä. 1955 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 63 v 3 kk ja 1962 ja sen jälkeen syntyneiden 65 vuotta. Työstä eroamisikä nousee vaiheittain vuoteen 2025 mennessä 68 vuodesta 70 vuoteen.

Opettajien itse aikoinaan valitsemia henkilökohtaisia eläkeikiä - esimerkiksi 60 v tai 64 v 8 kk – ei tässä ratkaisussa muutettu. Ratkaisussa ei myöskään puututtu palkattomien jaksojen eläkekertymiin.

2. Uudenlainen eläkekarttuma

Eläkkeen karttumisen alaikäraja alenee 18 vuodesta 17 vuoteen. Eläkettä karttuu koko työuralta vanhuuseläkeiän alarajaan saakka 1,5 prosenttia vuodessa. Korotettu ja superkarttuma poistetaan. Poikkeus: vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun on 53–62-vuotiailla ns. siirtymäkauden korotettu karttuma 1,7 prosenttia vuodessa, kun se nykyisin on 1,9 prosenttia. Tällöin työntekijän työeläkemaksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muilla. Niin sanotun 4,5 prosentin superkarttuman tilalle tulee selvästi pienempi lykkäyskorotus:

vanhuuseläkeiän alarajan eli 65 ikävuoden ylitys korottaa karttunutta eläkettä 0,4 prosenttia jokaista lykättyä kuukautta kohti.

3. Työuraeläke

63 vuotta täyttäneille, vähintään 38 vuoden työuran tehneille valmistellaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen edellytyksenä on psyykkisesti tai fyysisesti rasittava ja kuluttava työhistoria sekä työkyvyn alenema, joka on lievempi kuin nykyisessä työkyvyttömyyseläkkeessä.

4. Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osa-aikaeläke korvataan osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja on vuoteen 2025 saakka 61 vuotta, sen jälkeen 62 vuotta.

Osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ei liity palkka- tai työaikarajoja, osa-aikatyötä ei vaadita. Sen yksityiskohdat tarkentuvat jatkovalmistelussa.

ESIMERKKI ELÄKEPALKASTA

Esimerkkihenkilö: julkisen alan koulutettu työntekijä, joka aloittaa työuransa 26-vuotiaana 2 600 euron kuukausipalkalla ja jonka palkka nousee 20 vuoden palvelun jälkeen 3 350 euroon kuukaudessa.

Eläke nykyjärjestelmässä, jos henkilö jatkaa töissä 65-vuotiaaksi: 2 042 e/kk.

Uuden eläkejärjestelmän mukaan laskettu eläke uuden alaikärajan mukaan: 1 842 e/kk eli 200 euroa pienempi.

ESIMERKIT ELÄKEIÄSTÄ

Syntymävuosi Eläköitymisikä

1955 63v+3kk

1956 63v+6kk

1957 63v+9kk

1958 64v

1959 64v+3kk

1960 64v+6kk

1961 64v+9kk

1962 ja sen jälkeen 65v